ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η Αθήνα κάνει την αρχή με δέκα δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων επιλέγοντας έγκυρη διατροφική γνώση και προστατευτικές πολιτικές για υγιή παιδιά! 

Σκοπός της Πρωτοβουλίας για την Αθήνα είναι η υποστήριξη των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Αθηναίων σε θέματα διατροφικής πολιτικής και πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Μέσα από την επιμόρφωση των παιδαγωγών των βρεφονηπιακών σταθμών, στόχος είναι η ενίσχυση της διατροφικής τους γνώσης και η υποστήριξη με πρακτικά εργαλεία της προσπάθειά τους να διαμορφώσουν για τα παιδιά ένα περιβάλλον που προωθεί ισορροπημένες συνήθειες ζωής. Παράλληλα σκοπός είναι οι παιδαγωγοί να έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να παρέχουν στους γονείς υποστήριξη, σε συστηματική βάση, για να πράξουν το ίδιο και στο σπίτι.

Σύγχρονη διατροφική πολιτική & πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς του Υπουργείου Υγείας (10/2017) για τη διατροφή στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της χώρας, τα παιδιά κατά την παραμονή τους στους σταθμούς, θα πρέπει, να διατρέφονται σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές παιδιατρικές και διατροφι­κές οδηγίες για την υγιεινή διατροφή των παιδιών καθώς και τις εθνικές διατροφικές συστάσεις. Η επιμόρφωση των παιδαγωγών στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας, θα ενισχύσει την εφαρμογή των νέων κανονισμών του Υπουργείου Υγείας με πρακτικά εργαλεία. Παράλληλα μέσω ενός αριθμού στοχευμένων καλών πρακτικών οι οποίες προτείνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Παιδική Παχυσαρκία 2014-2020 και το T.H. Chan Harvard School of Public Health, τα παιδιά και οι οικογένειές τους θα μπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες και να διαμορφώσουν συνήθειες που προλαμβάνουν την παιδική παχυσαρκία. Απώτερος στόχος είναι, οι φορείς προσχολικής εκπαίδευσης της χώρας, να λειτουργήσουν ως πυρήνες προστασίας του δικαιώματος των παιδιών για ισορροπημένη ανάπτυξη ανατρέποντας τις θλιβερές προβλέψεις για επιδείνωση των ήδη υψηλών ποσοστών της παιδικης παχυσαρκίας και της έξαρσης των νοσημάτων που συνδέονται με τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής.

Η παρέμβαση στη μεταβρεφική και προσχολική ηλικία με την ενίσχυση της διατροφικής γνώσης των ενηλίκων που εμπλέκονται στη φροντίδα των παιδιών και τη δημιουργία προστατευτικού πλαισίου αποτελεί το μοναδικό τρόπο να μεγαλώσουμε υγιή παιδιά. Η Πρωτοβουλία αυτή αποτελεί κάλεσμα για αφύπνιση, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σήμερα στην Αθήνα, την πόλη της ελιάς, θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν ισορροπημένα, να γίνουν και πάλι παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά στις διατροφικές τους συνήθειες, όπως οι πρόγονοί τους και να προστατευτούν από την υπερβολική διαθεσιμότητα και προώθηση των ανθυγιεινών τροφίμων, γεμάτων με ζάχαρη, κακής ποιότητας λίπος, αλάτι, χρώμα και συντηρητικά.

Χρειαζόμαστε τη δική σας ενίσχυση για να τα καταφέρουμε!

Προκειμένου να βοηθήσουμε τα μικρά παιδιά που ζουν στην Αθήνα να βάλουν τις βάσεις για μια καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής, χρειαζόμαστε τη δική σας πολύτιμη οικονομική ενίσχυση. Η υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την Αθήνα σε δέκα δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς της 6ης κοινότητας (Χανίων) περιλαμβάνει:

  1. Εξειδικευμένη εκπαίδευση τουλάχιστον 20 παιδαγωγών
  2. Πρόσβαση σε ψηφιακή εκπαίδευση για όλους τους παιδαγωγούς και το προσωπικό
  3. Πρόσβαση σε ψηφιακή εκπαίδευση για τους γονείς των παιδιών
  4. Υποστήριξη με ενημερωτικό υλικό και δράσεις

Ο επιστημονικός σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού της Πρωτοβουλίας για την Αθήνα έχει πραγματοποιηθεί από την επιστημονική ομάδα της Μαθαίνω Διατροφή σε συνεργασία με τον Τομέα Δημόσιας & Διοικητικής Υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Η Πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων που η υλοποιεί στην 6η κοινότητα, το 6ο Δημοτικό Ιατρείο στο πλαίσιο της πρότυπης λειτουργίας του, υπό την επιστημονική εποπτεία του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Μαθαίνω Διατροφή δεν λαμβάνει καμία οικονομική ενίσχυση για την Πρωτοβουλία αυτή και δεν υποστηρίζεται σε κανένα επίπεδο από τη βιομηχανία τροφίμων.

No Favorites Has Been Added!