Ενισχύστε μας

Η Μαθαίνω Διατροφή δεν λαμβάνει κρατικές χρηματοδοτήσεις ή χορηγίες από τη βιομηχανία τροφίμων!

Βοηθήστε μας να παραμείνουμε ανεξάρτητοι και να συνεχίσουμε το έργο μας για μια πιο υγιή Ελλάδα.

Donation Information

I would like to make a donation in the amount of:

€1,000€500€200€100€50Other

I would like this donation to automatically repeat each month

Tribute Gift

Check here to donate in honor or memory of someone

Donor Information

First Name:
Last Name:
Email:
Please do not display my name publicly. I would like to remain anonymous
Phone:
No Favorites Has Been Added!