Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΞΕΚΙΝΑ

Ο Δήμος Αθηναίων συμμετέχει επίσημα στην προσπάθεια της Μαθαίνω Διατροφή να δημιουργήσει πυρήνες γνώσης και αλλαγής σχετικά με την ισορροπημένη διατροφή και την παιδική παχυσαρκία. Σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και στο πλαίσιο της πρότυπης λειτουργία του 6ου Ιατρείου του Δήμου Αθηναίων, η Μαθαίνω Διατροφή θα επιχειρήσει να μεταδώσει έγκυρη επιστημονική διατροφική γνώση και πρακτικά εργαλεία σε παιδαγωγούς από 10 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (6η Κοινότητα- Χανίων) του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Σκοπός είναι να υποστηρίξει τους παιδαγωγούς να βοηθήσουν με τη σειρά τους τα παιδιά να αναπτύξουν ισορροπημένες συνήθειες ζωής, διατροφής και άσκησης, και παράλληλα να ευαισθητοποιήσουν και να επιμορφώσουν τους γονείς να πράξουν το ίδιο και στο σπίτι.

Σήμερα η Ελλάδα είναι πρώτη στην παιδική παχυσαρκία και η ποιότητα διατροφής των παιδιών είναι ιδαίτερα χαμηλή με αποτέλεσμα η εμφάνιση νοσημάτων που συνδεόνται με την ανθυγιεινή διατροφή να είναι συνεχώς αυξανόμενη. Απώτερος σκοπός των πρωτοβουλιών της Μαθαίνω Διατροφή είναι η ενίσχυση με έγκυρη επιστημονική διατροφική γνώση και πρακτικά εργαλεία ανθρώπων σε θέσεις κλειδιά, οι οποίοι θα μπορέσουν να επηρεάσουν θετικά και επαναλαμβανόμενα παιδιά και οικογένειες, ώστε να επανέλθει η διατροφική ισορροπία και η Ελληνική διατροφική κουλτούρα που εξασφάλιζε στο παρελθόν ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο υγείας στους κατοίκους της χώρας μας.

Οι δρασεις της Πρωτοβουλιας για την Αθηνα

Μέσα στους επόμενους μήνες οι παιδαγωγοί από τους συμμετέχοντες Βρεφονηπιακούς Σταθμούς θα εκπαιδευθούν δια ζώσης και θα λάβουν γνώσεις και πρακτικά εργαλεία με κύριο στόχο τη διάχυση έγκυρης γνώσης και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ισορροπημένη διατροφή και την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Επιπλέον, μέσω της εκπαίδευσης οι παιδαγωγοί θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που προστατεύει την υγεία των παιδιών και υποστηρίζει τη διαμόρφωση ισορροπημένων συνηθειών ζωής μέσα από καλές πρακτικές, καινοτόμες δράσεις και διαδικασίες.  Για την καλύτερη υποστήριξη των παιδαγωγών και την εξασφάλιση της συνέχειας των δράσεων της Πρωτοβουλίας σε βάθος χρόνου, οι παιδαγωγοί θα αποκτήσουν επιπλέον πρόσβαση σε ηλεκτρονικά εργαλεία και ευκαιρίες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

No Favorites Has Been Added!