01.04.2019 - 15.05.2019

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Weight Matters

Η Μαθαίνω Διατροφή συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος ως associate partner της ΚΜΟΠ. Το πρόγραμμα Weight Matters υλοποιείται σε 4 χώρες (Αγγλία, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα) στο πλαίσιο του Eυρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και έχει ως στόχο την πρακτική καθοδήγηση και ενδυνάμωση για ανάπτυξη γνώσεων γύρω από τη διαχείριση βάρους.

Οι στόχοι του έργου

Ο σκοπός του έργου είναι να προσφέρει ένα σύνολο εξατομικευμένων λύσεων, με κεντρικό πυλώνα τη συμβουλευτική καθοδήγηση (coaching) βασισμένη στην ανάδειξη των δυνατών σημείων του κάθε ανθρώπου, ώστε να υποστηρίξει τους ενήλικες στο να αναπτύξουν τις γνώσεις τους γύρω από τη διαχείριση βάρους και να τους βοηθήσει να μάθουν πώς να αλλάζουν τη νοοτροπία τους προκειμένου να διαχειριστούν την απώλεια βάρους. Το Weight Matters σκοπεύει να ενισχύσει τη συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων από τους κλάδους της προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), της συμβουλευτικής καθοδήγησης (coaching) και της διατροφής ώστε να μοιραστούν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους και τις καλές πρακτικές με σκοπό να βελτιώσουν τις μεθοδολογίες διαχείρισης βάρους που στοχεύουν στην ανάπτυξη και προώθηση των γνώσεων γύρω από τη διαχείριση βάρους στους ενήλικες.

Το πρόγραμμα Weight Matters αναμένεται να ωφελήσει άμεσα 750 άτομα που θα συμμετάσχουν στις δράσεις του και περισσότερα από 2000 άτομα μέσω ενημερωτικής καμπάνιας.

Τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα

Η Μαθαίνω Διατροφή ως associate partner της ΚΜΟΠ, διοργάνωσε 2 ομάδες εστίασης (focus groups), μια με ειδικούς στη διαχείριση βάρους και μια με υπέρβαρους ενήλικες, ενώ επίσης συνέβαλε στη συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων με σκοπό την καταγραφή και αναγνώριση των προβλημάτων και των δυσκολιών του ελληνικού πληθυσμού ως προς την διαχείριση βάρους. Επιπλέον, συμμετείχε στη σύνταξη εκθέσεων που περιγράφουν και αναλύουν την υπάρχουσα κατάσταση και τις ανάγκες των υπέρβαρων ενηλίκων αλλά και των ειδικών και στις τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Αγγλία, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα), εστιάζοντας σε τεχνικές καθοδήγησης και τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να γίνουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Τον Νοέμβριο του 2018 υλοποίησε μια σειρά εκπαιδεύσεων (trainings) και τον πρώτο κύκλο Mentoring for Weight Management για υπέρβαρους ενήλικες. Τον Μάρτιο του 2019 αναμένεται να υλοποιήσει μια δεύτερη σειρά εκπαιδεύσεων καθώς και τον 2ο κύκλο Mentoring for Weight Management για υπέρβαρους ενήλικες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:

210 3388 808

Φόρμα λήψης e-booklet

Συμπληρώστε την φόρμα και κατεβάστε εντελώς δωρεάν τα e-booklets μας.

Newsletter

Εγγραφείτε για έγκυρη ενημέρωση

Like Us on FB